Jako HR manager nie mam już problemów z rekrutacją.